Prehľad niektorých základných pojmov PPC (Pay-Per-Click) reklamy

PPC reklama – základné pojmy

PPC (Pay-Per-Click) reklama je dôležitou súčasťou digitálneho marketingu a obsahuje množstvo špecifických výrazov. Tu je prehľad niektorých základných pojmov:

  1. PPC (Pay-Per-Click): Tento termín označuje model internetovej reklamy, kde inzerenti platia za každé kliknutie na ich reklamu. Tento model je populárny hlavne na platformách ako Google Ads a Facebook.
  2. CPC (Cost Per Click): CPC predstavuje sumu, ktorú inzerent platí za každé kliknutie na jeho reklamu. Táto hodnota sa líši v závislosti od konkurencie a relevantnosti reklamy.
  3. CTR (Click-Through Rate): Tento ukazovateľ predstavuje percentuálny pomer medzi počtom zobrazení reklamy a počtom kliknutí na ňu. Vyšší CTR signalizuje väčšiu efektivitu reklamy.
  4. ROAS (Return On Ad Spend): ROAS meria návratnosť investície do reklamy. Vypočíta sa ako pomer medzi príjmami získanými z reklamy a nákladmi na jej zobrazenie.
  5. Impressions (Zobrazenia): Tento termín sa vzťahuje na počet krát, koľkokrát bola reklama zobrazená používateľom.
  6. Quality score (Skóre kvality): V systémoch ako Google Ads, Quality Score hodnotí kvalitu vašich reklamných kľúčových slov a reklamných kreatív. Vyššie skóre môže znižovať náklady na CPC.
  7. Conversion rate (Miera konverzií): Tento ukazovateľ predstavuje pomer medzi počtom návštevníkov, ktorí vykonali požadovanú akciu (napr. kúpu, registráciu), a celkovým počtom návštevníkov, ktorí klikli na reklamu.
  8. Ad extensions (Rozšírenia reklamy): Toto sú dodatočné informácie, ktoré môžu byť pridané k PPC reklamám, ako sú kontaktné údaje, odkazy na iné stránky alebo hodnotenia produktov.

Tieto výrazy sú základným kameňom pre pochopenie a efektívne využívanie PPC reklamy. Ich správne pochopenie a aplikácia môže výrazne zvýšiť úspešnosť vašich reklamných kampaní.